КУПЕТЕ СИ ДАНЪЧНОТО ПОМАГАЛО
Авторевю
Издател
Характеристики
Рекламни тарифи
За контакти
Връзки
Времето

10.07.2009 г.

  Плевен

18°/29°

  Ловеч

18°/28°

Няма връзка с базата!

Няма връзка с базата!

НА ПАЗАРА Е ДАНЪЧНОТО ПОМАГАЛО

"Промените в Закона за ДДС относно вътреобщностните придобивания на стоки от страните членки на Европейския съюз".

В НЕГО НА 550 СТРАНИЦИ:

 •  Как с последните промени в ЗДДС можете да поправите допуснати грешки и да възстановите данъчен кредит по доставки от ЕС за 2007 и 2008 години - професионален коментар на адвокат Гено Генов, дипломиран експерт-счетоводител с дългогодишна практика в областта на данъчното законодателство
 •  Пълен текст на новия ЗДДС и правилника за прилагането му
 •  Директива на Съвета на Европейския съюз относно общата система на ДДС
 •  Съдебна практика по темата на ВАС и на Съда на Европейските общности
 •  Разяснения на българската данъчна администрация
 • КУПЕТЕ СИ ДАНЪЧНОТО ПОМАГАЛО

  "Промените в Закона за ДДС относно вътреобщностните придобивания на стоки от страните членки на Европейския съюз" за да разполагате с пълната и актуална данъчна нормативна база за търговия със страните членки на ЕС.

  А цената е само 15 лева

 •  за заявки: тел. 900-521, 903-501 и 900-511
 • За поръчки на едро - търговската отстъпка от 20 до 30% с възможност за разсрочено плащане и консигнация.

  Не е предаден брой на вестника за извличане на акцентите